Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и взаимно свързване

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разгледа постъпилите становища след обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и взаимно свързване, открито с решение № 59 на КРС от 31.01.2008 г. Поради съществените изменения в проекта след общественото обсъждане с Решение №  1167 от  17.07.08 г. КРС открива ново обществено обсъждане на проект  на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и взаимно свързване.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 25 август 2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg