Търсене в сайта

КРС с Решение № 284 на КРС от 03.04.2008 г., прие Проект на Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 284 на КРС от 03.04.2008 г.(линк), прие Проект на Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи.

 

Мотиви за приемане на проекта.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 16.05.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg