Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга

 

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с Решение № 282 от 03.04.2008 г., прие Проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга.

 

Мотиви за приемане на проекта.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 17 май 2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на

e-mail адрес: info@crc.bg.