Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на наредба за реда за предоставяне и унищожаване на отнетите в полза на държавата вещи по ЗЕС преди съгласуване по чл. 58 от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация