Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

   

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с Решение № 176 от 06.03.2008 г., прие Проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

 

Мотиви за приемане на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 30.04.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на

e-mail адрес: info@crc.bg