Търсене в сайта

КРС прие проект на „Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията”

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 140 на КРС от 21 февруари 2008 г., прие Проект на „Правила за условията  и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията”.

 

Мотиви за приемане на проекта.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 28.02. до 28.03.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg