Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 59 от 31.01.08 г., прие Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и взаимно свързване

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 59 от 31.01.08 г., прие Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и взаимно свързване.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 06.03.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg