Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за провеждане на обществени консултации по проекти на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 38 от 17.01.2008 г., откри процедура за провеждане на обществени консултации по проекти на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на електронни съобщения.    

Мотиви за приемане на проектите

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 14-дневен срок, считано от 31.01.2008 г. на адрес:

                                                          гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg