Проекти на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на електронни съобщения