Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга