Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1359 от 15.11.2007 г., прие Проект на „Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди”

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1359 от 15.11.2007 г., прие Проект на „Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди”.

 

Мотиви за изготвяне на проекта на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 27.11.2007 г. до 28.12.2007г., на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg