Търсене в сайта

Европейска информационна система за радиочестоти - EFIS

Европейското бюро по радиосъобщения е създало Информационна система за радиочестотите - EFIS.

EFIS е информационен портал за изпълнението на Решение 2007/344/ЕО на Европейската комисия относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността и Решение ECC (01)03 на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ).

Този портал дава възможност за търсене и сравняване на разпределението на радиочестотните ленти по радиослужби, конкретните приложения, правата за използване на радиочестотния спектър за предоставянето на електронни съобщителни услуги, спецификациите на радиоинтерфейси и др.

В EFIS може да се намери и информация за документи на Европейската комисия, СЕРТ, държавите-членки и др.

Комисията за регулиране на съобщенията публикува и редовно актуализира информацията, свързана с използване на радиочестотния спектър, определен за граждански нужди в Република България.