Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях

            Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1078 от 26.07.2007 г., прие Проект на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 01.08.2007 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg