Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на „Технически изисквания за работата на мобилни наземни мрежи и съоръженията свързани с тях”

            Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1079 от 26.07.2007 г., прие Проект на „Технически изисквания за работата на мобилни наземни мрежи и съоръженията свързани с тях”.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 01.08.2007 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg