Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях