Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 2203 от 13.12.2012 г. откри процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект на Типово разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера

 

Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 2203 от 13.12.2012 г. откри процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект на Типово разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера.

Мотивите за изготвяне на проекта са изложени в позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно обществени консултации на проект на типово Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера.

  

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 15.01.2013 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

 e-mail адрес: info@crc.bg