Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (Правила)