Търсене в сайта

С решение № 2171 от 3.12.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазарите на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение и обществено достъпни телефонни услуги, предоставяни в определено местоположение

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 2127 от 3.12.2012 г., прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазарите на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение и обществено достъпни телефонни услуги, предоставяни в определено местоположение. КРС определи пазарите на: достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение, за домашни и бизнес потребители; обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и на бизнес потребители в определено местоположение и обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и на бизнес потребители в определено местоположение, като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране и извърши анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, като определи „Българска телекомуникационна компания” АД като предприятие със значително въздействие върху съответните пазари и наложи специфични задължения на това предприятие.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 03.01.2013 г.

на адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.