Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проекта на позиция на КРС относно размера на банкови гаранции или други подобни обезпечения, изисквани по договорите за взаимно свързване