Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 2034 от 11.10.2012 г., прие Проект на Решение за изменение на Националния номерационен план

 

Комисията за регулиране на съобщенията  с Решение №  2034 от 11.10.2012 г., прие Проект на Решение за изменение на Националния номерационен план.

    


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 16.11.2012 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg