Търсене в сайта

Със свое Решение № 1956 от 27.09.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на „Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги”

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на „Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги”

 

Проектът е приет с Решение № 1956 на КРС от 27.09.2012 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения. 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 02.11.2012 г.

на адрес:гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg