Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. (ДВ, бр. 107 от 2011 г.)

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. (ДВ, бр. 107 от 2011 г.).

 

Проектът е приет с Решение № 1911 на КРС от 30.08.2012 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на глава „осма”  от Закона за електронните съобщения. 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 05.10.2012 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg