Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

Проектът е приет с Решение № 1852 от 16 август 2012 г. на КРС и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 122, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 21.09.2012 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg