Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 1601 от 12.07.2012 г. прие Проект на мерки за опазване тайната на кореспонденцията.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 1601 от 12.07.2012 г. прие Проект на мерки за опазване тайната на кореспонденцията.

 

Проектът е разработен във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 6 за изискванията за пощенска сигурност, издадена от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (обн. в ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2011 г.)   

 

Мотиви за изготвяне на проекта