Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1534 от 28.06.2012 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотния обхват 26 GHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1534 от 28.06.2012 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотния обхват 26 GHz.  

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси, както и по позицията на КРС в срок до 08.08.2012 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6 и

на адрес: info@crc.bg