Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 888 от 12.04.2012 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на радиочестотните ленти 71 – 76 GHz и 81 – 86 GHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 888 от 12.04.2012 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на радиочестотните ленти 71 – 76 GHz и 81 – 86 GHz.  

 


.
Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,
както и по позицията на КРС в срок до 04.06.2012 г.
на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6

и на адрес: info@crc.bg