Търсене в сайта

С Решение № 380 от 01.03.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение380 от 01.03.2012 г. прие проект на решение, с което определя като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи. КРС е направила анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определени са предприятия със значително въздействие върху съответните пазари и са наложени специфични задължения.  

 

 

 


  

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 04.04.2012г.

на адрес:  гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и  e-mail адрес: info@crc.bg.