Търсене в сайта

С Решение № 379 от 01.03.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи и откри процедура за обществено обсъждане

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 379  от  01.03.2012 г. откри процедура за обществено обсъждане на Проект на решение за определяне на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения на тези предприятия.  

 

 

 


  

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 04.04.2012 г.

на адрес:  гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg.