Търсене в сайта

С решение № 226 от 16.02.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на линии под наем на дребно, пазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро и пазара на магистрални сегменти на линии под наем на едро

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 226 от 16.02.2012 г., прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на линии под наем на дребно, пазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро и пазара на магистрални сегменти на линии под наем на едро. КРС определи единствено подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s, като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране и извърши анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определи предприятие със значително въздействие върху съответния пазар и наложи специфични задължения на това предприятие (1-ви кръг). 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 22.03.2012 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg.