Търсене в сайта

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) открива процедура за обществено обсъждане на документа „Форма и методология за въвеждане и прилагане на разделно счетоводство

 

 С решения № 236 от 17 март 2009 г., № 237 от 17 март 2009 г. , № 650 от 25 юни 2009 г. и 246 от 22 февруари 2011 г. КРС е приела анализи на съответни пазари, с които на определените предприятия със значително въздействие - „Българска телекомуникационна компания” АД, „Космо България Мобайл" ЕАД и „Мобилтел" ЕАД е наложено задължение за въвеждане и прилагане на разделно счетоводство, обхващащо цялостната им дейност, в съответствие с определена от Комисията форма и методология.Задължението за разделно счетоводство е инструмент от първостепенно значение за провеждането на коректна и адекватна политика на регулиране с цел подобряване на конкуренцията в електронно съобщителния сектор. Чрез неговото прилагане КРС ще подобри качествено контрола по изпълнението на специфичните задължения във връзка с възможностите за прилагане на антиконкурентни практики от предприятията със значително въздействие на съответни пазари.

 В тази връзка, с Решение № 178/09.02.2012 г. КРС открива процедура за обществено обсъждане на документа „Форма и методология за въвеждане и прилагане на разделно счетоводство”.

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 14.03.2012 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и на адрес в Интернет:www.info@crc.bg