Търсене в сайта

Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно общи условия на предприятия, които съдържат клаузи, които не съответстват на разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС)