Търсене в сайта

Пазар на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи (пазар № 10 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.)