Търсене в сайта

На свое заседание Комисията за регулиране на съобщенията прие Оценка на изпълнението на задълженията на „Виваком България“ ЕАД за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, в преходния период, определен с Решение № 350/30.09.2021 г.