Търсене в сайта

Пазар на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) - пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245.

Пазар на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) - пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245.

  1. Окончателно рeшение
  2. Приложение към решението (пазарен анализ)
  3. Становища на заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 413/09.12.2021 г.:

Становище на „А1 България“ ЕАД

Становище на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

Становище на „Теленор България“ ЕАД

Становище на Комисията за защита на конкуренцията 

  1. Становище на Европейската комисия

Решение на Европейската комисия по преписка BG/2022/2368 

Поправка на решение на Европейската комисия по преписка BG/2022/2368