Търсене в сайта

Пазар на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар № 7 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г., съответно пазар № 16 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.)

                        БТК АД  

 

                        Космо България Мобайл ЕАД

 

                        Макс Телеком ООД

 

                        Мобилтел ЕАД

 

                        СЕК

 

                        Транс Телеком ЕАД