Търсене в сайта

Пазари на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи (пазари № 2 и 3 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г., съответно пазари № 8 и 9 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.)

 

                              БТК АД  

 

                             Космо България Мобайл ЕАД

 

                             Макс Телеком ООД

 

                             Мобилтел ЕАД

 

                             СЕК

 

                             Транс Телеком ЕАД