Търсене в сайта

Пазар на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC от 9 октомври 2014 г.).

Пазар на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC от 9 октомври 2014 г.).

1. Окончателно решение

2. Приложение към решението (пазарен анализ)

3. Становища на заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 542 от 13.12.2018 г., от:

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД – 30.01.2019 г.

Становище А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД – 31.01.2019 г.

Становище ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД – 04.02.2019 г.

Становище НСКО КЛУБ 2000 – 31.01.2019 г.

Становище М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД – 31.01.2019 г.

Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ – 31.01.2019 г.

Становище СОФИЯ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕАД – 31.01.2019 г.

Становище ВЕСТИТЕЛ БГ АД – 01.02.2019 г.

Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА - 07.02.2019 г.

4. Становище на Европейската комисия

Решение на Европейската комисия по преписка BG/2019/2155

Поправка на решение на Европейската комисия по преписка BG/2019/2155