Търсене в сайта

Изискване за посочване на цените на международните повиквания и съобщения

В договорите следва да се съдържа информация за начина и условията, приложими при таксуване на международни повиквания и съобщения.