Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 2307 от 20.11.2008 г., прие проект на решение с приложение "Определяне, анализ и оценка на пазарите на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение и на обществено достъпни телефонни услуги, предоставяни в определено местоположение"

 

             Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 2307 от  20.11.2008 г., прие Проект на решение за определяне на пазар на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни потребители, пазар на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за бизнес потребители, пазар на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни потребители в определено местоположение, пазар на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни потребители в определено местоположение, пазар на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на бизнес потребители в определено местоположение и пазар на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на бизнес потребители в определено местоположение; определяне на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения на тези предприятия.   
    

Заинтересованите лица могат да представят становища по проектите в срок до 15.01.2009 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg 
Срокът е съобразен с предстоящите коледни и новогодишни празници.