Търсене в сайта

Становищa на КРС относно регулацията на цените на международните повиквания и на кратките текстови съобщения в рамките на Европейския съюз