Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях

Проектът е приет с Решение № 309 на КРС от 02.08.2018 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта
в срок до 10.09.2018 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg