Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях. Проектът е приет с Решение № 543 на КРС от 12.10.2017 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

Проектът е приет с Решение № 543 на КРС от 12.10.2017 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.11. 2017 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg