Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.

 

Проектът е приет с Решение № 238 на КРС от 04 май 2017 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

 

 


Заинтересованите лица могат да представят становища

по проекта в срок до 14.06.2017 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

 

   e-mail адрес: info@crc.bg