Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги