Търсене в сайта

С Решение № 495 от 15.09.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации относно наличието на интерес от страна на нови участници за получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие

 

С Решение № 495 от 15.09.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации относно наличието на интерес от страна на нови участници за получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие. По време на обществените консултации са постъпили становища от „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД  и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проведени обществени консултации относно наличието на  интерес от страна на нови участници за  получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие.