Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 531 от 13.10.2016 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации за установяване интереса за ползване на радиочестотния спектър в обхват 800 MHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 531 от 13.10.2016 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации за установяване интереса за ползване на радиочестотния спектър в обхват 800 MHz.

 

Мотиви 

 


Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 22.11. 2016 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg