Търсене в сайта

С Решение № 433 от 29.08.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях

 

С Решение № 433 от 29.08.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях. По време на обществените консултации не са постъпили становища от заинтересовани лица.

 

Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях, изменени с Решение № 434 от 29.08.2016 г., са публикувани в раздел „Практическа информация”.