Търсене в сайта

С Решение № 394 от 28 юли 2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за провеждане на обществени консултации относно наличието на интерес от страна на нови участници за получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 394 от 28 юли 2016 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно наличието на интерес от страна на нови участници за получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие.

 


Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставения на обществени консултации въпрос

в срок до 02.09.2016 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, и на адрес: info@crc.bg