Търсене в сайта

Със свое Решение № 392 от 28 юли 2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. .

 

Проектът е приет с Решение № 329 на КРС от 28 юли 2016 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на глава „осма”  от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 02.09.2016 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg