Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях.

 

Проектът е приет с Решение № 369 на КРС от 07 юли 2016 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 12.08. 2016 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg